Konference "What's new in AEROSPACE?"

Datum: 
29.11.2016 - 13:00 - 30.11.2016 - 13:00
Místo konání: 
Kongresové centrum Masarykovy koleje ČVUT
Adresa: 
Thákurova 1, Praha 6

Organizátoři akce:

 

 

Jedná se o studentskou konferenci, která prezentuje studentské vědecko-výzkumné aktivity na ČVUT z pohledu letectví a kosmonautiky. Tyto oblasti jsou na ČVUT převážně soustředěny na Fakultě elektrotechnické, Fakultě dopravní a Fakultě strojní. Jedná se tedy o mezifakultní aktivitu podporovanou napříč uvedenými fakultami. Letectví a kosmonautika je dynamickou oblastí s charakterem rychlého vývoje nových technologií, systémů a metodiky. Cílem konference je tedy prezentace vědecko-výzkumných činností řešených jednotlivými pracovními skupinami ČVUT a prezentace oborů na ČVUT zaměřených též na letectví a kosmonautiku. V rámci konference budou podány informace i o mezifakultním magisterském studijním programu Letectví a kosmonautika.

Konference se skládá z posterové sekce a vyzvaných přednášek na odborné téma určených pro studentu a akademické pracovníky ČVUT, širokou veřejnost a střední školy. Tato akce je organizována ČVUT ve spolupráci s Odbornou společností leteckou z.s. a Českou kosmickou kanceláří. I když název konference je v anglickém jazyce, vyzvané přednášky budou v jazyce českém.

První konferenční den (29.11.) se zaměřuje na prezentace vědecko-výzkumných skupin ČVUT. Tento přehled bude dále doplněn prezentací zaměřenou do oblasti bezpilotních prostředků a jejich provozu a dále pak seznámením s činnostmi České kosmické kanceláře a Odborné společnosti letecké.

Druhý konferenční den (30.11.) bude zaměřen na vyzvané přednášky, které účastníky seznámí s vývojem v oblasti letectví a kosmonautiky. Přednášky budou v českém jazyce a budou určeny pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti, kteří se o oblast letectví a kosmonautiky zajímají. Přednášky budou vhodné i pro střední školy.

Posterová sekce bude probíhat oba konferenční dny paralelně s přednáškami.

Podrobný program akce viz níže.